سلامتی اون روز

 

 

مامان ؟! 

 

لحاف من صورتی بود ، چرا سفید شده ؟؟ !!

 

بالشم مثل پنبه بود ، چرا مثل سنگ شده ؟؟ !!! 

 

بابا ؟!

 

  تو که میدونستی از تاریکی میترسم .. چرا لامپو روشن نکردی ؟

 

مگه داره بارون میاد .. !!!؟؟ چرا همه جا بوی خاک میده ؟؟

 

من که دیروز حموم بودم ... چرا منو شستن ؟ !

 

عشـقم .. ؟!!!

 

چرا گریه میکنی؟؟!

 

..:: آروم باش ::..

 

مگه وقتی زنده بودم ارزشمو فهمیدید ؟؟

 

[ ] [ ] [ ania ]
[ ]

[ ] [ ] [ ania ]
[ ]

...

نامزد کرد ...

 

 

باورم نمیشه خدایا...

[ ] [ ] [ ania ]
[ ]

هی غریبه..

هـِــ ی غریبـــﮧ !

قیــآفت خیلـے آشنـآست

من و تو قبلا جـآیـے همدیگرو ندیدیــ م ؟

آهـ ـآن… یـ ـآدم اومــد

یــﮧ روزآیـے یــﮧ خاطره هـآیـے بـآ هم دآشتیم

یـآدمــﮧ اون موقع دم از عشق میزدے

هــﮧ … انقدر مــآت نگـ ـآم نکن

عشقت حسودیش میشــﮧ !

دســتات ارزونــی خودتــ..

رآستــے قبل رفتنت : دیگــﮧ هیچ حسـ ے بهت ندآرم

دیگــﮧ وقتــے دیدمت دلم نلرزید

خوآستم بدونـی!

[ ] [ ] [ ania ]
[ ]

 نيستش

نميدونم كجاست؟

چه ميكنه؟

ولي ميدونم ندارمش   

[ ] [ ] [ ania ]
[ ]

به کبریت نیازی نیست

سیگار را بر لبم می گذارم و به دردهایم فکر میکنم خودش آتش می گیرد

[ ] [ ] [ ania ]
[ ]

عشق.....؟!

عشق کنار هم ایستادن زیر باران نیست،

عشق این است ک یکی برای دیگری چتر شود و دیگری هرگز نفهمد چرا خیس نشد.....

[ ] [ ] [ ania ]
[ ]

حقیقت ز‌‌‍‌ندگی...؟

زندگی یعنی:

ناخواسته به دنیاآمدن

مخفیانه گریستن

دیوانه وارعشق ورزیدن 

وعاقبت درحسرت آنچه دل میخواهدو...

منطق نمی پذیرد ,

مردن.

[ ] [ ] [ ania ]
[ ]

یادته ....؟!؟

به نظر من اوج خوشبختی..

تو یه رابطه..

اونجایی که..

داری با آرامش موهاشو میبافی..

بعد که میگی..

عشقم تموم شد..

و اون برمیگرده با یه لبخند نگات میکنه..

میفهمی نه تنها موهاشو به هم بافتی..

بلکه..

نفساتو..

لحظاهاتو..

وجودتم به وجودش بافتی..

 

[ ] [ ] [ ania ]
[ ]

بزن بسلامتیش...

سلامتی دختری که

واس عشقش رگ گردنشو زد

ولی نمیدونست

همون شب 

عشقش داره گردن یکی دیگه رو میلیسه...

[ ] [ ] [ ania ]
[ ]

..

زانو هایم را در آغوش میگیرم

 

زمانی که برای آغوش دیگری زانو زده ای...

[ ] [ ] [ ania ]
[ ]

باشه؟

من بالشتمو گاز میگیرم

که صدای هق هق م بیرون از اتاق نره...

 

تو هم لباشو گاز بگیر 

صدای قهقه ش نره بیرون اتاقت...

[ ] [ ] [ ania ]
[ ]

بعضی وقتا....

گاهی هوس میکنم در آغوشت حل شوم!

با همه سردیت هنوز برایم گرمترین حس دنیایی....!

[ ] [ ] [ ania ]
[ ]

منو سیگارم...

رو پاکت سیگارنوشته بود

 

سیگار واسه شما و اطرافیان شما زیان آور است

 

توی دلم گفتم :تو یه نفر اطراف من پیدا کن

 

قول میدم بخاطر اونم که شده ترکش کنم

[ ] [ ] [ ania ]
[ ]

خیلی وقتا شده تجربه ش کردم

خیلی بده وقتی داری تایپ میکنی

 

از کلید های خیس کیبورد بفهمی داری گریه میکنی !

[ ] [ ] [ ania ]
[ ]

آهای غریبه....

 

 

 

شـَب ِ عـَروسے کــُت و شـَلوار ِ سیــآهش رآ بـﮧ او بپـُوشــآטּ●●

 

 

 

●●رنـگ ِ سیــآه بـﮧ مـَـرد ِ مـَـטּ خـیلے مے آیـَد●●

 

 

 

●●بـَند ِ کـِروآتـش رآ خـُـودت سـِفت کـُـטּ●●

 

 

 

●●ایــטּ کــآر رآ دوسـت دآرد●●

 

 

 

●●وقـتے دستــآنت رآ مے گیــرد●●

 

 

 

●●خـُـودت رآ در آغـُـوش ِ او بے انـدآز●●

 

 

 

●●بــآ ایــטּ کــآر احســآس ِ آرآمـِش مے کــُند●●

 

 

 

●●زَحمـَت ِ تــآج ِ عـَروس رآ نــَکش●●

 

 

 

●●سـَلیقـﮧ اش رآ خـُـوب مے دآنـَم ، بـَرآیت گـِرفتـﮧ اسـت●●

 

 

 

●●خـُلآصـﮧ کـُنم غـَریبـﮧ●●

 

 

●●جــآטּ ِ تـُـو و جــآטּ ِ مـَـرد ِ مـَـטּ .... ●●

 

 

 

[ ] [ ] [ ania ]
[ ]

بزنیم بسلامتی روزی که....

 

سلامتی روزی که:

به مامان بابام بگن غم آخرتون باشه جوون خوبی بود...

سلامتی روزی که بخاطرم مطلب بزاری ولی نباشم لایک کنم...

سلامتی روزی که صدام کنی ولی نتونم جواب بدم...

سلامتی روزی که پیامی که بهم بدی ولی دیگه خونده نشه...

سلامتی روزی که دلت واسه قهرام تنگه واسه خنده هام ولی دیگه نیستم...

آخریشم سلامتی روزی که رفیقامو عشقمو تولباس مشکی ببینمو حال کنم باتریپشون...

ب سلامتی روزی که اسمم بیاد رو لب رفیقام،رفیقام پوزخند بزنند و با پشت دست اشکاشونا پاک کنند و بگن

هی کي فکرشو میکرد؟

[ ] [ ] [ ania ]
[ ]

من یک دخترم....!

 

 

 

ﻣـــﻦﻳــﻚ ﺩﺧﺘــــﺮﻡ ؛

 

ﺧﺎﻟﻘـــــﻢﺑﻪ ﻧﺎﻣــــﻢ ﺳــــﻮﺭﻩ ﻧــــﺎﺯﻝ ﻛﺮﺩ!

 

ﻣـــﻦﻳــﻚ ﺩﺧﺘــــﺮﻡ ؛

 

ﺩﺭﺗﻘﻮﻳــــﻢ ﺭﻭﺯﻯ ﺑﻪ ﻧﺎﻣـــﻢ ﺛﺒـﺖ ﻛﺮﺩنــد!

 

با ﺗﻤــــﺎﻡ ﻣﺮﺩﺍﻧـــگی هایــــت ،

 

ﻫﻴــــﭻﮔﺎﻩ نمیــــــتواﻧﻰ ﺑﻔﻬﻤــــﻰ

 

 ﺭﻧــــﮓ ﺻــــﻮﺭﺗــــﻰ ﺑﺮﺍﻳـــﻢ ﻳـــــــﻚ ﺩﻧﻴــــﺎﺳﺖ !

 

نمیــــــتواﻧﻰﺑﻔﻬﻤــــﻰ ﻋﺸــﻖ ﺑﻪ ﻻﻙ ﻗﺮﻣــﺰ ﺭﺍ  !

 

گرﻳــــــــــﻪﻛـــــــــﺮﺩﻥ ﺑـــــــــﺪﻭﻥ ﺧﺠــــــﺎﻟـــﺖ !

 

ﺩﺭکــــــــــــ ﻛـــــﺮﺩﻧــــﺶ ﺩﺭ ﺗﻮﺍﻧــــﺖ ﻧﻴﺴــــــﺖ  !

 

منــــم ﻟﻴـــــــﻼﻯ ﻋﺸـــــﻖ ﻭ ﺯﻟﻴــــﺨﺎﻯ ﺍﻧﺘـــﻈﺎﺭ

 

 

 

 

ﻣـــﻦﻳــﻚ ﺩﺧﺘــــﺮﻡ ؛

 

چـــک ﻧﻮﻳــــﺲ ﻫﻴــــــﭻ ﺍﺣﺴﺎﺳــﻰ نمیشــــوم !

 

ﻣـــﻦﻳــﻚ ﺩﺧﺘـــــــﺮﻡ و دختــــرانـــــه میـخنـــدم !

 

پـــــــــس مـــــــرا کــــــه خنــــــــدان میــبینــــی ،

 

بــــرچســـــب هــــرزگــــی برپیــــــشانیم نـــزن  !

 

 دختـــــــــــرم و دختـــــرانــــــه نــــــاز میکنـــــم !

 

دختـــــرانــــــــه حســــــــــــادت میکنــــــــــــــم !

 

آری ... مــــــــــن همـــــــان دختــــــــری اَم کـــــه

 

عـــــــــشـــــــــــوه هـــــــــــــایــــــــــــــــــــــــــم

 

بربـــــــــــــاد میـــدهـــد غــــــرور مردانــــــه ات را

 

 

 

فقط برای خودم هستم " مـــن "

 

نه زیبایم و نه مهربـــان و نه محتــــــاج نگاهی ؛

 

برای تو که صورتــهای رنگ شده را می پرستـی ،

 

نه سیـــــرت آدمهـــــا را ، هیــــــچ ندارمــــــ ...

 

راهــــــت را بگیـــــر و بـــــرو ...

 

حوالـــــی مــن ٬ توقفـــ ممنـــــــــوع استـــ !!! 

[ ] [ ] [ ania ]
[ ]